Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 27.03.2020 720,5 KB
Документация и образци 27.03.2020 1,52 MB
Протокол 1 04.06.2020 89,5 KB
Протокол 2 17.06.2020 93 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 17.06.2020 25 KB
Протокол 3 01.07.2020 100 KB
Доклад на комисията 01.07.2020 139,5 KB
Решение за класиране 01.07.2020 187,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 27.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 27.05.2020 17:00